Twijfel over social media

Weinig middenstanders zien het nut van social media. Ruim dertig procent van de 1064 ondervraagde ondernemers is ervan overtuigd dat social media niets oplevert voor hun bedrijf.

Dat blijkt uit de peiling op MijnBedrijf.nl, waarin men ondernemers vroeg naar hun social mediagebruik.

Een kleine meerderheid, 35 procent, liet weten actief gebruik te maken van LinkedIn, Facebook en Hyves. De groep ondernemers die niets heeft met social media is bijna net zo groot, 31 procent van de 1064 ondervraagden is ervan overtuigd dat social media niets oplevert voor het bedrijf.

Ook zijn er onder de ondernemers gematigde gebruikers, 16 procent zegt zich namelijk te hebben aangesloten bij één netwerksite. Een iets groter deel, 18 procent, is van mening dat zij geen tijd hebben voor het actief bijhouden van dit soort webpagina’s.