U stopt met uw bedrijf. Kunt u van uw huurcontract af?

Of u van een lopend huurcontract af kunt, is onder meer afhankelijk van het type bedrijfsruimte dat u huurt. Een ondernemer die een winkelruimte huurt heeft heel andere huurrechten en -plichten dan een ondernemer die een ‘gewoon’ kantoorpand, loods of praktijkruimte huurt.

huurcontract

Huurbescherming detailhandel
Omdat voor de detailhandel de plek van de winkel zo belangrijk is, is er extra huurbescherming voor dit soort bedrijven. Bescherming waar je niet van af mag wijken, tenzij de kantonrechter zo’n afwijking vooraf heeft goed gekeurd of de afwijking in het voordeel is van de huurder. Deze bescherming kan zich bij de wens om te stoppen met een bedrijf zich soms tegen de winkelier keren. Een huurcontract voor een winkel kent namelijk strikte, lange looptijden en lange opzegtermijnen. Zo is de eerste standaardhuurtermijn vijf jaar. In die periode kan alleen worden opgezegd aan het einde van deze termijn, met een opzegtermijn van een jaar. Een uitzondering hierop is een eerste korte huurperiode van maximaal twee jaar. Daarbij zijn de wettelijke opzegregels niet van toepassing en de huurder en verhuurder kunnen dan zelf de opzegvoorwaarden bepalen.

Als opzeggen geen optie is
Als het opzeggen van de huurovereenkomst op korte termijn door de lopende contractduur geen optie is, zijn er nog wel andere mogelijkheden:

  • Contract toch beëindigen in wederzijds overleg (bijv. betalen afkoopsom of aandragen nieuwe huurder uit andere branche)
  • Indeplaatsstelling (hier blijft de branche de zelfde omdat ook de zaak wordt overgenomen)

Huur opzeggen van een kantoorpand
Huurt u een ‘gewoon’ bedrijfspand dan heeft u niet te maken met die extra huurbescherming. Dat is vaak een nadeel, maar als u wilt stoppen met uw bedrijf kan het soms een voordeel zijn. Bij overige bedrijfspanden ( kantoren, fabrieken, loodsen, praktijkruimten ) kunnen de duur van de overeen- komst, de opzegtermijn en overige opzegvoorwaarden zelf bepaald worden. U kunt dus bijvoorbeeld afspraken maken over een proefperiode van een jaar, over de lengte van de huurperiode of over tussentijdse opzegmogelijkheden. Maar ook hier kan het voorkomen dat de contractvoorwaarden, met name de overeengekomen tijdsduur, u niet de ruimte geven die u nodig hebt. Ook dan kunt u in overleg met de verhuurder gaan over de beëindiging, een eventuele afkoopsom of het zoeken van een vervangende huurder.

Bron: Arag.nl