Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven op Dombosch

In 2019 heeft de gemeente de toekomstvisie Dombosch vastgesteld. Hierin stellen ze dat de focus ligt op het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van bedrijventerrein Dombosch. Dit willen ze bereiken door voldoende ontwikkelingsmogelijkheden op het bedrijventerrein te bieden.

In de afgelopen jaren zien we dat veel bouw- en maakbedrijven steeds meer onderdelen van het bedrijf uitbesteden. Hierdoor ontstaan er bedrijven op Dombosch waar voornamelijk kantoor- en logistieke activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd. Het productieproces vindt dan niet meer op deze locatie plaats.

Op het moment dat deze bedrijven willen uitbreiden, is het eigenlijk geen uitbreiding meer die binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ past. Hierbinnen zijn kantoorfuncties namelijk uitgesloten. Dit zorgt ervoor dat bedrijven die al jarenlang gevestigd zijn op Dombosch, geen ruimte meer hebben om te kunnen groeien en ontwikkelen of vernieuwen. Dit vindt de gemeente niet wenselijk omdat ze juist willen investeren in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Juist omdat een stabiele, lokale economie en een goede werkgelegenheid van groot belang is.

Daarom willen ze bedrijven die langer dan drie jaar gevestigd zijn op Dombosch de kans geven om uit te kunnen breiden met hun bedrijf. Voorwaarde is dat de uitbreiding past binnen een goede ruimtelijke ordening. Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met Nicole de Kort, contactpersoon bedrijven via N.deKort@geertruidenberg.nl of telefonisch op 0162-579687.