Uitgaven centrum 2009 €435.500,-

Oktober 2009 berichten we als VOG reeds over de reserve voor de aanpak van het centrum van R’veer. Het College had toen besloten om €600.000,- minder in de reserve centrum R’veer te storten om de begroting sluitend te krijgen. Hierbij werd tevens vastgesteld dat eind 2010 de uitgaven het totaal van circa €500.000,- zouden kunnen naderen. Een deze week gepubliceerd gemeentelijk stuk geeft echter aan dat een dergelijk bedrag alleen in 2009 bijna al is uitgegeven.

De volgende cijfers maakt het college bekend naar aanleiding van raadsvragen:

  • Stand reserve Centrumontwikkeling 31-12-2008 783.500
  • Geprognotiseerde onttrekking uitgaven 2009 435.500
  • Stand per 31-12.2009 348.000
  • Storting 2010 500.000
  • Totaal beschikbaar 2010 848.000 (nodig voor aanpak Keizersdijk 2010 900.000)

Er is dus in in 1 jaar circa €435.500,- uitgegeven aan het centrum van R’veer zonder 1 steen te verplaatsen. In theorie heeft men volgens deze getallen onvoldoende gereserveerd als dekking gelden Keizersdijk en tegelijkertijd belooft men op zo kort mogelijke termijn ook de rest van het centrum aan te pakken. Zuiver positief gedacht zou dit in theorie allemaal mogelijk zijn maar zal dit ook de praktijk worden. Welk realiteitsgehalte hebben de gedane beloften?