Uitnodiging 2e Bijeenkomst Toekomst Amergebied op 5 juni

Tijdens het eerste gesprek hebben we ideeën genoteerd. Deze scenario’s werken we nu uit.

De Amercentrale en het gebied eromheen spelen een belangrijke rol in het elektriciteitsnetwerk en warmtenetwerk van Noord – Brabant en de energietransitie in Nederland. Om ons energieverbruik te verduurzamen en samen minder CO2 uit te stoten, krijgen centrales mogelijk een nieuwe rol en daarom kijken we naar de toekomst. Welke rol krijgt de Amercentrale? En wat betekent dit voor de inrichting en het gebruik van het gebied rond de Amercentrale?

Tientallen ideeën
Op maandag 14 mei zijn we gestart met een verkenning naar de toekomst van de Amercentrale en het gebied eromheen. Inwoners van de gemeente Geertruidenberg, ondernemers, bestuurders en andere betrokken partijen hebben meegedacht over verschillende scenario’s. Deze sessie leverde tientallen ideeën op die op dit moment worden verwerkt in een aantal scenario’s. Die willen we graag verder met u bespreken om vervolgens de denkrichting verder uit te werken.

Meld u aan!
Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 5 juni op de Amercentrale mee te praten over de meest kansrijke scenario’s. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 5 juni van 19:00 – 22:00 uur in de Amercentrale. Om toegang te krijgen tot de centrale dient u zich vooraf aan te melden. Voor meer informatie en de wijze van aanmelding leest u in de Uitnodiging Amercentrale 5 juni 2018.
Stuur deze uitnodiging ook door aan anderen, waarvan u denkt dat die erbij zouden moeten zijn.

Bron: gemeente Geertruidenberg