Uitnodiging inloopavond Markt Geertruidenberg

Op woensdag 19 oktober presenteert de gemeente Geertruidenberg het concept ontwerp van de herinrichting van de Markt in Geertruidenberg. Deze presentatie vindt plaats tijdens een inloopavond in De Schattelijn. U bent van harte welkom! U kunt tussen 19.30 tot 21.00 uur binnenlopen.

Gemeente Geertruidenberg

Raadsbesluit
De gemeenteraad heeft op 26 mei, na een uitgebreide voorbereiding, ingestemd met de herinrichting van de Markt in Geertruidenberg. Het doel van deze herinrichting is om de functie van de Markt te versterken en de levendigheid te bevorderen. Na het raadsbesluit is gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. De uitwerking is vertaald in een concept ‘Definitief Ontwerp’.

Tijdens deze inloopavond kunt u op detailniveau op- en aanmerkingen maken op het ontwerp. Op een tweede inloopavond zullen wij de definitieve plannen presenteren om vervolgens over te gaan tot de uitvoer. De start van de werkzaamheden is gepland voor januari 2017.

Brandestraat
Onderdeel van het herinrichtingsplan was ook het afsluiten van de Brandestraat voor gemotoriseerd verkeer. Met de afsluiting willen we een betere verbinding voor voetgangers en fietsers richting de Markt realiseren. Met deze maatregel wordt er ook naar gestreefd het doorgaande verkeer op de Markt terug te dringen. Er is afgesproken dat we deze afsluiting samen met de bewoners van de Brandestraat en een vertegenwoordiging vanuit de buurtvereniging vormgeven. Ook het concept Definitief Ontwerp voor de Brandestraat zal worden gepresenteerd op de inloopavond op 19 oktober.

Programma
Tijdens deze inloopavond wordt u ontvangen in de barruimte waar u onder het genot van een kop koffie of thee een doorlopende PowerPoint presentatie kunt bekijken met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het concept Definitief Ontwerp.

In de tweede zaal kunt u het concept Definitief Ontwerp bekijken. In deze zaal zijn er ambtenaren van de gemeente Geertruidenberg aanwezig om uw eventuele vragen en opmerkingen te beantwoorden. Het is ook mogelijk uw vragen schriftelijk te stellen door middel van een formulier. We hopen u te mogen verwelkomen op woensdag 19 oktober in de Schattelijn, Vismarktstraat 4a in Geertruidenberg.

Bron: GemeenteGeertruidenberg.nl