Uitplaatsing bedrijven R’donk geen vervolg

De Pilot Raamsdonk gaat niet door. Voor twee van de vier deelnemende boeren is er geen noodzaak meer om te verhuizen. Voor de andere twee boeren blijven de verhuisplannen nog wel bestaan. Het project – een samenwerking tussen oa gemeente, ZLTO en WSG – wordt echter beëindigd.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor geen vervolg te geven aan het proces en dus ook geen bijbehorende gebiedsvisie vast te stellen.

In 2004 namen vijf agrarische bedrijven met de ZLTO het initiatief om uitplaatsing van hun bedrijven te onderzoeken, zodat de boeren hun bedrijf kunnen voortzetten. De boerenbedrijven zouden op hun huidige plaats ‘op slot’ zitten. De verhuizing zou bovendien in positieve zin bijdragen aan het woon- en leefklimaat van Raamsdonk. Het project leidde tot de pilot Raamsdonk. WSG is aangesteld voor de ontwikkeling. De verplaatsingen kon worden gefinancierd door middel van woningbouw aan de Wim Boonsstraat. Welmers Burg Stedenbouw heeft hiervoor een gebiedsvisie opgesteld. Een van de bedrijven moest zich al eerder terugtrekken vanwege familieomstandigheden.