Uitspraak: Groen licht voor Lidl in Raamsdonksveer

De eigenaar van een snackbar aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer heeft de strijd tegen nieuwbouw naast zijn perceel verloren. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De gemeente gaf een vergunning af voor de bouw van een supermarkt, dagwinkels en het verbouwen van een bestaand pand aan de Keizersdijk.

Die vreest aantasting van zijn woongenot. De supermarkt, zegt hij, zal leiden tot onaanvaardbare geluidshinder. Door de bouw van de supermarkt zal ook het zonlicht op zijn perceel afnemen en de buurman vindt dat zijn privacy vermindert door de bouw van een supermarkt.

Verder vreest hij voor een toename van de verkeersonveiligheid door de vrachtwagens die de supermarkt moeten bevoorraden en schade aan zijn pand als gevolg van bouwwerkzaamheden.

De man bracht tijdens de beroepszaak bij de Raad van State nog meer bezwaren in, maar omdat hij die niet eerder naar voren bracht, werden ze ‘buiten beschouwing’ gelaten.