Uitstel centrum begrijpelijk?

Nadat een eerder bericht inclusief bemerkingen op de VOG-site volgde BNdeStem vrijdag met berichtgeving over de gefaseerde uitvoering van het centrumplan. Bij de berichtgeving in BNdeStem kunnen verdere bemerkingen geplaatst worden.

  • ‘Uiterlijk 1 juli had er meer duidelijk moeten zijn over dat plan, maar de betrokken partijen – WSG, Piet Kieboom en C1000-eigenaar Peter Verschuren – kwamen vooralsnog niet tot een vergelijk. "We blijven met elkaar in gesprek om te komen tot samenwerking, maar het plan om een consortium te vormen, laten we varen"

Er wordt hierdoor – wellicht onbewust – de indruk gewekt dat de vertraging/het uitstel wordt eroorzaakt door genoemde partijen. Wat vreemd lijkt gelet op de termijn dat men reeds met de materie bezig is en omdat zij dan blijkbaar de bepalende factor waren binnen de materie. Men mag aannemen dat het door de gemeente ingeschakelde adviesbureau bezig is met een onafhankelijke behandeling van de materie waarbij individuele partijen niet leidend mogen zijn.

  • ‘Het plan is nu om een integraal masterplan voor het centrum op te stellen, dat gefaseerd is uit te voeren. ‘Op deze wijze staat de impasse rondom het Anker realisatie van delen van het plan waar wel overeenstemming over bestaat, niet in de weg’, zo schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. De raad werd begin vorige maand al vertrouwelijk geïnformeerd over de moeizame onderhandelingen met betrekking tot de herontwikkeling bij het Anker.’

Per 1 juli zou uitsluitsel zijn over genoemde impasse rond het Anker. Eind juni en begin juli heeft het VOG-bestuur hiernaar geïnformeerd bij het college en toen was er niks bekend. Gelet op de vakantie van enkele van de betrokken partijen stond dit antwoord echter gelijk aan de conclusie dat er geen overeenstemming was. Verder hebben wij toen en nu ook niet bevestigd kunnen krijgen dat de raad hierover vertrouwelijk geïnformeerd is in deze periode.

  • ‘Wil je revitalisatie van het huidige winkelcentrum of complete nieuwbouw?’

Oktober 2005 heeft er reeds een visievorming plaatsgevonden binnen de klankbordgroep toen bestaande uit gemeente, adviseurs, ondernemers, inwoners, enz. Wanneer we dan anno 2009 nog bezig zijn met het beantwoorden van deze vraag dan hebben we weinig vordering gemaakt binnen een materie die ‘voortvarend’ aangepakt zou moeten worden (conform opdracht van de raad in 2004).

  • ‘Na de Keizersdijk zouden achtereenvolgens de Hoofdstraat, Heereplein en het Anker worden gerealiseerd.’

In het centrumplan staat Heereplein/Hoofdstraat als 3e fase beschreven en de aanpak die hiermee wordt gesuggereerd wijkt daarvan af. Welke volgorde van aanpak wordt dan gehanteerd wanneer men begint?

  • ‘Eerder werd al duidelijk dat de start van de werkzaamheden aan de Keizersdijk uitgesteld wordt. Eerst moet er een oude vervuiling gesaneerd worden, maar die operatie wordt met instemming van de Bergse gemeenteraad opgeschoven naar begin volgend jaar, na de carnavalsweek.’

Aangezien maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden mag er twijfel zijn over de voortgang van de besluitvoming richting en na de verkiezingen ten aanzien van de materie centrum. De aanpak van dusdanig complexe materies wordt vaak niet gestimuleerd door verkiezingen.

  • ‘De vertraging is een forse streep door de rekening van de gemeente en WSG, die als het kan zo snel mogelijk aan de slag willen.’

Hoe ervaart men dit uitstel/deze vertraging met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen maart 2010. De mate waarin andere materies binnen de gemeente doorgang vinden zou een beoordelingsfactor van deze beleving kunnen zijn…………