‘Uitstel’ kolencentrale Essent

De nieuwe kolencentrale in Geertruidenberg komt er voorlopig niet, omdat Essent meer inzet op milieuvriendelijkere energieproductie. ‘En daar kun je in zijn algemeenheid niet tegen zijn’, zegt burgemeester Matthieu Meijer van Geertruidenberg.

Meijer reageerde in het verleden positief op de aankondiging van de bouw van een nieuwe centrale. Essent schort de bouw van de zogenaamde ‘Amer 10’ op vanwege het onzekere toekomstperspectief. Wel wordt onderzocht of de huidige Amer 8 langer open gehouden kan worden.Meijer: ‘Daar ben ik blij om, want een teruggang van twee naar één (ook Amer 9 blijft open) zou een verlies van zowel capaciteit als werkgelegenheid betekenen.’ Essent-woordvoerder Jeroen Brouwers legt uit dat voor het bijstoken van biomassa in de nieuwe centrale subsidie nodig is. ‘Maar op dit moment is er geen enkele duidelijkheid over een langjarige financiële ondersteuning. Zonder dat geld is het voor ons niet rendabel. Daarnaast krijgen we in de toekomst te maken met een veilingsysteem voor CO2-emissierechten. Die moeten we straks zelf betalen, terwijl we ze nu krijgen. Het is afwachten hoe dat gaat verlopen.’

Als reactie investeert Essent in de bouw van een nieuwe gascentrale in Moerdijk, waar het concern woensdag een contract voor tekende met General Electric. Daarnaast zet Essent in de komende jaren in op de realisatie van een aantal windmolenparken ten behoeve van windenergie. Daarmee maakt het bedrijf wederom een stap in de zoektocht naar schonere manieren om energie op te wekken.Volgens Brouwers betekent dit niet dat een nieuwe centrale in Geertruidenberg definitief van de baan is. ‘Als er een structurele subsidie komt en het kostenplaatje van de emissierechten acceptabel is, houden we alle opties open.’ Ondertussen reageren de milieubewegingen verheugd. Greenpeace- woordvoerder Meike Baretta: ‘Essent zegt dat de nieuwe centrale voor een groot deel biomassa gestookt zal zijn, maar er gaan natuurlijk vooral kolen in. De vervuiler betaalt, in de toekomst meer dan ooit. Ik ben dan ook overtuigd dat van uitstel in dit geval afstel komt.’