Uitstel slopen en dwangsom bedrijf

De openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen zijn terug te vinden op geertruidenberg.nl. Heel makkelijk te vinden zijn ze echter niet. Reden voor vogweb.nl om deze publicaties te volgen en hierin waren afgelopen weken oa volgende besluiten te vinden:

Openbare besluiten B&W 19-5 punt 19
Onderwerp: Sloopactiviteiten Keizersdijk 14-24 Raamsdonksveer
Besluit: Vanwege het financiële risico niet eerder over te gaan tot sloop dan nadat het daarop betrekking hebbende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Openbare besluiten B&W 26-5 punt 3
Onderwerp: Last onder dwangsom Offshore Ruijtenberg BV
Besluit: Aan de directie van Offshore Ruijtenberg BV een last onder dwangsom op te leggen onder de navolgende voorwaarden: € 2.000,00 per nieuw geconstateerde overtreding van de geluidsnormen uit voorschrift 3.1.2 en/of 3.1.3 van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu van 29 augustus 1995. Per etmaal, lopend van 07.00 uur tot 07.00 uur de volgende dag, zal maximaal één dwangsom kunnen worden verbeurd. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 10.000,00 waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

Via volgende link zijn de complete besluitenlijsten in te zien.