Uitverkoop Keizersdijk tot 2010?

Sommigen beweren dat er pas drie jaar over wordt gesproken, anderen menen dat de vernieuwing van het centrum van Raamsdonksveer al zo’n dertig jaar op de agenda staat. Feit is dat er voor en achter de schermen momenteel hard wordt gewerkt aan een visie en ontwerp voor het epicentrum van ’t Veer.

En hoewel de plannen zich nog in de ontwikkelfase bevinden, zijn de eerste gevolgen al zichtbaar voor wie over de Keizersdijk rijdt. Over een lengte van nog geen 100 meter is het op diverse plekken al uitverkoop. “De gronden van deze winkels, die onderdeel uit gaan maken van het centrumplan, zijn inmiddels door de ontwikkelaar aangekocht”, bevestigt wethouder Ad van Onzenoort (Ruimtelijke Ordening).

Gelet op de in gang gezette opheffingsuitverkopen mag je aannemen dat men ervan uitging dat er begin 2009 gestart werd met de sloop van de panden. Maar wanneer dit 2010 wordt? Leegstand? Verdere verpaupering? Ook het anticiperen op deze zaken hoort bij een project van deze omvang……..