Update Tozo-regeling

Vanaf 11 mei mogen contactberoepen worden uitgeoefend

Eén van de maatregelen die tijdens de speciale persconferentie op 6 mei werd aangekondigd, is dat de meeste contactberoepen met ingang van maandag 11 mei weer mogen worden uitgeoefend.

Het gaat hier om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.). Voorwaarde hierbij is dat er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Nu de contactberoepen weer aan de slag mogen, betekent dit ook een wijziging in inkomen. Heeft u de afgelopen periode inkomensondersteuning voor levensonderhoud bij ons aangevraagd via de Tozo-regeling? Dan kan een inkomenswijziging gevolgen hebben voor de hoogte van de Tozo-bijdrage die wij u eerder toekenden. Daarom vragen wij u inkomenswijzigingen aan ons door te geven via bbz@geertruidenberg.nl. Er wordt dan binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen.

Controle achteraf

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen vooraf direct doorgeeft. Achteraf vindt er controle plaats. Als hieruit blijkt dat u onvolledige of valse inlichtingen heeft verstrekt, vorderen wij de bijdrage terug. Wij leggen u dan ook een boete op.

Eventuele gevolgen voor toeslagen

Van de Belastingdienst ontvangt u misschien een voorlopige teruggave en een of meer toeslagen, bijvoorbeeld kindgebonden budget, kinderopvang-, zorg- en huurtoeslag. Ons advies is ook aan de Belastingdienst een wijziging in inkomen door te geven. Een hoger of lager inkomen heeft namelijk ook gevolgen voor de hoogte van uw voorlopige teruggave en de toeslagen.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. U kunt dan contact opnemen met één van onze klantmanagers, telefoonnummer: 0162 – 579 699.