Netwerk55plus

Stichting Netwerk 55plus is van origine een samenwerkingsverband van energieke mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder die actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. Inmiddels maken ook al 45-plussers onderdeel uit van het netwerk.

Een belangrijke doelstelling van het netwerk is de contacten tussen de leden onderling en met werkgevers te stimuleren. Daartoe worden bedrijven actief benaderd en worden workshops en themabijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast biedt het netwerk een loketfunctie om werkgever en werknemer met elkaar in contact brengen. Potentiële werkgevers hebben toegang tot de digitale database, die gevuld is met ervaren en super gemotiveerde deelnemers. Gratis! Voor een eerste keuze!

Een nieuw onderdeel van ons netwerk is de mogelijkheid een kandidaat extra aandacht te geven. We noemen deze rubriek :”Kandidaat in het Spotlicht”. Gedurende één maand beschikt een kandidaat over een eigen pagina op deze website. Deze pagina mag hij/zij naar eigen wens inrichten en zo zijn/haar talenten en ervaring delen met werkgevers. De maand november staat de spot op Anko Holthuis

Nadere informatie over het netwerk Achtergrond informatie over leden van het netwerk Kandidaat in het Spotlicht