Vakmensen en werkgelegenheid

Door een goede samenwerking binnen de driehoek overheid, onderwijs en VOG-ondernemers, de instroom van jongeren naar het technisch beroepsonderwijs garanderen en waar mogelijk vergroten.


Dat is de doelstelling van de Stichting Samenwerking Onderwijs en Techniek Gemeente Geertruidenberg. De stichting presenteert het beleidsplan met de grondslagen en doelstelling tijdens de komende vergadering van ondernemersvereniging VOG op 14 oktober.

Deze samenwerking tussen overheid, onderwijs en VOG-ondernemers geldt als een voorbeeldproject voor de provincie. Het beleidsplan dat nu gepresenteerd wordt vormt het fundament voor de stichting, die enkele jaren geleden werd opgericht en waarvoor drie jaar geleden een convenant tot samenwerking werd ondertekend tussen de drie partijen.

‘De technische beroepen kampen toch een beetje met een imagoprobleem’, zegt bestuurslid Frans Peters van de stichting. ‘We hebben alle voorzieningen binnen deze gemeente om de samenwerking tot een succes te maken. Voortgezet onderwijs, maar ook een bijzonder bedrijventerrein. Met het verder theoretiseren van het onderwijs werd de roep om de oude lts steeds luider. Gelukkig zie je nu dat er weer steeds meer praktijkuren komen. Als je leerlingen serieus wilt nemen, moet je ze niet alleen op papier laten werken, maar ook in de praktijk. Dit beleidsplan richt zich op de continu├»teit’. Namens de ondernemers zegt Margot Segers dat het mes in een ideale situatie aan twee kanten snijdt. ‘De ondernemers hebben baat bij de beschikbaarheid van goede vakmensen en de gemeente heeft baat bij voldoende werkgelegenheid.’