Veel bezwaren tegen Veerse centrumplannen

829 handtekeningen hebben de omwonenenden van de Haven in R’veer opgehaald in het centrum van het dorp. De handtekeningen, die al aan het college van burgemeester en wethouders zijn aangeboden, staan onder een aantal petities, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Raamsdonksveer’.

Het bestemmingsplan is een direct uitvloeisel van de centrumplannen voor het Veerse hart. De initiatiefnemers willen niet dat er hoogbouw komt op de plaats waar nu nog sportschool Arendse aan de Haven zit. Daarnaast hebben ze bezwaar tegen hogere bebouwing door een extra verdieping op de C1000-supermarkt en zijn ze bang dat de schaarse groenvoorziening wordt opgeofferd. Ook zien ze niets in de vestiging van een tweede supermarkt, bij de Keizersdijk, aangezien dat alleen maar extra ongewenst (vracht)verkeer tot gevolg zal hebben. ‘Indien de plannen worden uitgevoerd, vrezen wij dat dit ten koste gaat van het karakter van het centrum, nu hoogbouw niet binnen ons dorpse centrum past, het uitzicht zal ontsieren en verstedelijking tot gevolg zal hebben’, zo menen de bewoners.