Veel faillissementen maar aantal daalt

Het aantal faillissementen is in het eerste kwartaal van 2014 met bijna een kwart gedaald ten opzichte van de overeenkomstige periode vorig jaar.

In de eerste drie maanden van dit jaar gingen 2672 bedrijven en instellingen bankroet tegen 3470 in 2013. In maart daalde het aantal faillissementen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar zelfs met een derde tot 782. In juli 2013 stond de teller nog op 1201. Sindsdien is het aantal faillissementen gestaag gedaald.

Ondanks de substantiële reductie blijft het aantal faillissementen relatief hoog. In het eerste kwartaal van 2008, nog voor het uitbreken van de crisis, vroegen slechts 1686 bedrijvende een faillissement aan. Dat was 40 procent minder dan in de eerste drie maanden van 2014.

Of de daling de rest van dit jaar doorzet, is onduidelijk. ‘De crisis heeft niet alleen conjuncturele, maar ook structurele oorzaken’, meent econoom en faillissementsdeskundige Antonie Kerstholt. ‘Het hele economische landschap is aan het veranderen. Wie daar niet in mee gaat, redt het niet.’

Kerstholt gaat ervan uit dat het aantal faillissementen hoog blijft. Hij wijst daarbij op de komende wijzigingen in de faillissementswet. Daar hebben inmiddels al verscheidene bedrijven gebruik van gemaakt – Marlies Dekker, De Harense Smid – en gaan nog veel meer bedrijven gebruik van maken, voorspelt de econoom.

De nieuwe wet biedt bedrijven de mogelijkheid tot een doorstart door middel van de benoeming van een stille bewindvoerder. Bedrijven gaan dan wel failliet, maar maken direct een doorstart, waardoor er zo weinig mogelijk waarde verloren gaat.