Veel inbraken lokale detailhandel

Recentelijk melden wij via de VOG-witter een tweetal inbraken bij lokale detaillisten binnen korte tijd. Verder navraag onder de winkeliers levert een echter nog triester beeld op: meer dan 20 inbraken sinds oktober. Dit betreft een cijfer op basis van navraag en officieel kunnen de cijfers dus nog hoger liggen.

De lokale winkelier blijkt grote schade te ondervinden door de inbraken. Een gevoel van onveiligheid groeit, bij enkele winkeliers nadert het de grenzen van de mogelijkheden en enkele ondernemers blijken zichzelf zelfs ‘bewapend’ te hebben tegen criminaliteit. Een honkbalknuppel mag immers niet gezien worden als een regulier onderdeel van de toonbank.

En nu?

De materie is vanuit het VOG-bestuur en de werkgroep detailhandel/horeca direct onder de aandacht gebracht van het gemeentebestuur. De openbare veiligheid is immers mede hun verantwoordelijkheid en momenteel zijn we in afwachting van een reactie van de burgemeester. Wel opgemerkt overigens dat wethouder Smit (economische zaken) na onze bemerkingen reeds individuele winkeliers heeft benadert/bezocht om de problematiek ‘live’ te kunnen aanschouwen.

Ook hebben we bij de laatste bijeenkomst van detaillisten (16 maart……) deze materie en vooral het bestaan van een te grote afstand tussen politie en ondernemers onder de aandacht van de politie gebracht. Onduidelijk is echter of de politie voornemens is/mogelijkheden heeft om hiermee actief aan de slag te gaan.

Via de VOG-infokanalen zullen we er komende tijd naar gaan streven om deze criminaliteit te melden. Een beter beeld van de omvang van deze problematiek kan zo verkregen worden.

Oproep aan winkeliers dan ook om voorvallen te melden aan de leden van de werkgroep detailhandel/horeca en/of via info@vogweb.nl .