Veel lokaal geld naar wachtgeldregeling

Het rapport dat het Bureau Integriteit Nederlandse gemeenten opstelde (en naar aanleiding waarvan wethouder Albert Smit van Geertruidenberg aftrad) kostte 47.500 euro. Maar de uiteindelijke kosten van deze materie kunnen volgens onze berekeningen vele malen groter zijn.

Voor bestuurders zoals wethouders is een zogenaamde wachtgeldregeling van toepassing. Reden is oa omdat zij van de ene op de andere dag naar huis gestuurd zouden kunnen worden en dat in het bedrijfsleven niet van toepassing zou zijn!?

De duur van de wachtgeldregeling is gelijk aan de termijn van het wethouderschap met een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Het eerste jaar bedraagt de uitkering 80% en de daarop volgende jaren 70%. Ook is een sollicitatieplicht opgenomen in de huidige regeling (sinds 2010).

Voor zover onze informatie strekt voldoet de laatst vertrokken wethouder aan de maximale termijn en heeft hij daarmee recht op de maximale wachtgeldregeling. Uitgaande van een bruto salaris van €5.553,35 (gemeente klasse 3, 14.001-24.000 inwoners) en daarbij opgeteld de kosten van het integriteitsonderzoek komen wij op een mogelijk totaalbedrag van €201.883,-. En dat is exclusief de kosten die de gemeente intern heeft moeten maken en de kosten vanwege afwezigheid van medewerker(s).

De kosten van deze materie zijn dus fors. Tel daar de bedragen van eerder vertrokken/afgezwaaide wethouders bij op en bedenk wat we met dit geld hadden kunnen doen ter versterking van bijvoorbeeld de lokale economie.