Veel nieuwe bedrijventerreinen in Brabant nodig

In Noord-Brabant moet de komende tien jaar 600 tot 1.300 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Vooral de transportsector heeft de komende tien jaar behoefte aan meer bedrijventerreinen in Brabant.

Dat blijkt uit onderzoek van de provincie.

Met name voor bedrijven in de transportsector en de industrie is er extra ruimte nodig. Bij de industrie gaat het vooral om bedrijven in de hightechsector en maak- en voedingsindustrie. Die laatste categorie profiteert sterk van de bloeiende economie.

Bovendien worden veel van dit soort bedrijven niet langer overgeheveld naar lage lonenlanden, maar blijven ze in Brabant. Waar die nieuwe bedrijventerreinen moeten komen is nog onduidelijk.

Bron: BN De Stem –┬áPeter Ullenbroeck 13-12-18