Veerse centrum autoluw/vrij?

Ondernemersvereniging VOG wil graag een blauwe zone voor Heereplein, Hoofdstraat en Keizersdijk in het Veerse centrum om te proberen daarmee het ondernemen en de dynamiek binnen het centrum te vergroten. Geen overbodige luxe in deze tijd en richting de Decembermaand. Een maatregel die al ingevoerd had kunnen worden en waarop geen grote problemen verwacht worden. En mochten ze wel ontstaan dan is het weer eenvoudig terug te wijzigen in de actuele situatie.

Enige keuze blijft echter uit en de invoering wordt gekoppeld aan andere factoren. Oa het autoluw (en voor een deel zelfs autovrij) maken van het centrum. Maar is die keuze nog reëel? Het gemeentebestuur heeft namelijk enkele jaren terug het traject ingezet tot het autoluw maken van het centrum middels een knip op de Keizersdijk en in navolging van vele middelgrote steden in Nederland. Deze knip is gebaseerd op de realisatie van een supermarkt op de Keizersdijk (die verplaatst zou worden vanaf de Boterpolder). Echter deze verplaatsing zal komende jaren niet plaatsvinden en onduidelijk is of hij daarna wel plaats zal vinden. Maar waarom dan nog een knip?

Middels de knip en de vestiging van een supermarkt zou een nieuw zwaartepunt in het centrum ontstaan. Het centrum van het centrum dat zich nu ongeveer bevindt in de driehoek Heereplein/Hoofdstraat/Anker. Zonder verplaatsing van de supermarkt blijft de huidige situatie gehandhaafd en zou de autoluw(vrij)heid zich wellicht beter op het huidige zwaartepunt binnen het centrum concentreren.

De voorgenomen knip op de Keizersdijk verdient dan ook een afweging. Wel mag ook vastgesteld worden dat de huidige infra op de Keizersdijk niet adequaat is voor de actuele intensiteit en verdient minimaal wat verkeersremmende aanpassing.