Veilig online in 2018? Zes lessen:

Jaya Baloo is één van de beveiligers van ons internet. KPN zoekt met een team hackers naar gaten in cybersecurity. 6 lessen om veilig online te gaan. 

Het internet of things (IoT) verandert onze steden. Steeds meer apparaten kunnen zelf – en met elkaar- communiceren via internet. Denk aan afvalcontainers die zelf aangeven hoe vol ze zijn, slimme energiemeters die het energieverbuik zelf doorgeven aan de leverancier en stoplichten die aangestuurd worden door Buienradar en langer op groen blijven voor de fietser als het regent. Handig, maar de vraag is wat er met al deze data gebeurt. ‘Pas als het internet of things goed beveiligd is, kunnen we er optimaal van genieten’ stelt Baloo.

Beveliging laat te wensen over, terwijl IoT trend groeit
Hoe goed zijn onze gegevens en het internet of things eigenlijk beveiligd? Afgelopen jaar kopte het NRC ‘Reclamezuilen filmen reizigers op NS-stations’ (4-9-2017) en ‘Reisgegevens honderden studenten doorgespeeld’ (22-8-2017). In beide gevallen kwam privacy in het geding. Volgens de IoT Barometer wordt de komende vijf jaar een verdere stijging van IoT verwacht. Tussen 2013 en 2017 is het aantal bedrijven dat gebruik maakt van IoT verdubbeld. In 2013 maakte nog maar 12% van de bedrijven gebruik van IoT, in 2017 is dit al 29%. De komende vijf jaar gaat het bedrijfsleven en de publieke sector volgens de barometer nog intensiever gebruik maken van IoT. In 2022 maakt naar verwachting meer dan 50% van de bedrijven er intensief gebruik van. Met oog op de groeiende trend, wordt goede beveiliging dus steeds belangrijker. Future City Foundation deelt zes lessen van Jaya Baloo.

Een veilig IoT in 2018
‘We zijn ons veel te weinig bewust dat IoT overal om ons heen is en dat het extreem hackable is.’

Lees hier verder.

Bron: stadszaken