Veranderingen taakverdeling college

De burgemeester en de wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen taken. Zij besloten om hier veranderingen in door te voeren.

Dit omdat het college het logischer vindt om bepaalde onderwerpen samen te voegen of juist op te splitsen. Daarnaast komt er een aantal nieuwe onderwerpen bij. Ook neemt een aantal onderwerpen, met name jeugdzorg, meer tijd in beslag dan vooraf voorzien.

De wijzigingen:

Onderdeel portefeuille Was Wordt
Kopgroep Vrijetijdseconomie RWB Is nieuw Wethouder Van Vugt
Kopgroep OV-transitie RWB Is nieuw Wethouder Van Vugt
RES, warmtevisie en klimaatadaptatie Is nieuw Wethouder Van Oort
Bestuurder GR BVO CJG Is nieuw Wethouder Hofkens
DIV / ICT Wethouder Hofkens Burgemeester Witte
Omgevingswet Wethouder Hofkens Wethouder Van Oort
Programma Dongeoevers Wethouder Van Vugt Wethouder Van Oort
Lobby Hooipolder Wethouder Van Vugt Burgemeester Witte
Erfgoed: RO deel Wethouder Van Vugt Wethouder Van Oort

De verdeling ziet er nu als volgt uit:

Burgemeester Marian Witte

 • openbare orde en veiligheid
 • organisatie en bedrijfsvoering (inclusief ICT en DIV)
 • bestuurlijke samenwerking
 • lobby (ook lobby knooppunt Hooipolder)

Wethouder John van Vugt

 • economische zaken (detailhandel en horeca)
 • mobiliteit en verkeer
 • cultuur
 • recreatie en toerisme
 • monumenten
 • inkoop- en aanbesteding
 • sport
 • havens
 • markten

Wethouder Mike Hofkens

 • jeugd(hulp)
 • onderwijs
 • gemeentelijk vastgoed
 • economische zaken (bedrijventerreinen)
 • arbeidsmarktbeleid
 • handhaving
 • dienstverlening

Wethouder Kevin van Oort

 • Openbare ruimte, groen en natuur
 • duurzaamheid
 • ruimtelijke ontwikkeling en wonen
 • Amergebied
 • Omgevingswet
 • programma Dongeoevers

Wethouder Adriaan de Jongh

 • sociale zaken
 • Wmo, financi├źn
 • volksgezondheid
 • verbonden partijen

Bron: gemeente Geertruidenberg.nl