Verbazing over reactie wethouder

De reactie van wethouder Louise Laurijssen op de financiële situatie van de gemeente Geertruidenberg – die zei verrast te zijn door de snelle gevolgen van de crisis – doet bij diverse partijen de wenkbrauwen fronsen.


Diverse partijen uiten hun verbazing over de reactie van wethouder Louise Laurijssen op de zorgelijke financiële situatie van de gemeente Geertruidenberg. Na de eerste vijf maanden van 2009 loopt de gemeente liefst een miljoen euro achter op de begroting voor het lopende jaar. De prognose voor het hele jaar komt uit op een tekort van zes ton. Het tekort ontstond vooral door extra gemeentelijke uitkeringen en een lagere uitkering van het rijk. De wethouder zei deze week verbaasd te zijn over de snelheid waarmee de gemeentelijke financiën in de eerste vijf maanden van het jaar getroffen zijn door de gevolgen van de recessie. “Ik vind dat de gevolgen sneller zijn gekomen dan verwacht”, zei de wethouder eerder deze week. En: “Dit is slecht voor onze financiële situatie, ik maak me toch wel zorgen over de begroting voor de komende jaren.”

“Toen ik dat las, ben ik bij wijze van spreken van mijn stoel geploft”, zegt Henk Adriaanse namens de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG). Adriaanse wijst erop dat de gemeente niet is ingegaan op verzoeken tot intensivering van het overleg tussen ondernemers en college. “Het VOG- bestuur heeft het laatste kwartaal van 2008 verzocht om intensivering van het overleg tot minimaal een maandelijks overleg vanwege ontwikkelingen die we toen op ons af zagen komen. Door samen intensief bezig te zijn zouden we dan immers kunnen pogen gezamenlijke sturing aan de ontwikkelingen te geven waar nodig en zouden we elkaar maximaal op de hoogte kunnen houden. Om ons onduidelijke redenen hebben ze daar van afgezien.”

Ook Ery Kooi fronste de wenkbrauwen bij het horen van de uitspraken van de wethouder. “Je kunt moeilijk beweren dat er geen signalen zijn afgegeven”, zegt het gemeenteraadslid voor Partij Samenwerking. In het eerste halfjaar van 2009 trok de partij zowel in schriftelijke als mondelinge vorm ‘vier a vijf’ keer bij het college aan de bel om de zorgen te uiten. Kooi: “We moeten als partij ons standpunt over dit halfjaarresultaat nog bepalen, maar de reactie van de wethouder is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Er is gevraagd wat de visie van het college op de crisis was, er is gevraagd wat we er aan gaan doen en er is voorgesteld om gezamenlijk – raad en college – te brainstormen over de economische situatie. Vergeefs. Ik maak me zorgen, want een miljoen euro in de min in vijf maande oplopen is geen sinecure.”