Verbeterpunten voor het verkeer

Het verkeersbeleid moet beter. Zo vindt verkeersdeskundige Chris Jonker van Stichting Traffic Informers.

De kruising bij het Plantsoen in Geertruidenberg. © Sjoerd Marcelissen

Jonker woont in Geertruidenberg en was jarenlang projectleider bij VVN. Hij analyseerde de verkiezingsprogramma’s.

1. Parkeerplaats Lidl
,,Daar is het heel simpel: een fietsroute is opgeofferd voor een parkeerplaats. En met de aanleg van de knip op de Keizersdijk is niet nagedacht over menselijk gedrag. We volgen niet de omleidingsroute over de Rembrandtlaan, maar pakken de kortere route over het parkeerterrein. Dat is niet aangelegd als doorgaande weg. Je moet er eens op een zaterdag een kwartiertje kijken. Mensen laten elkaar niet rustig van de parkeerplaats rijden.”

De gemeente is wel van plan om het fietspad tussen Kardeel en Keizersdijk door te trekken. Wethouder Kevin van Oort: ,,Uit tellingen blijkt dat het parkeerterrein beperkt gebruikt wordt als doorgaande route. Het meeste verkeer is bestemmingsverkeer. We werken op dit moment aan een definitief maatregelenpakket. Op deze manier borgen we de veiligheid van de weggebruiker én belemmeren we het verkeer dat het parkeerterrein gebruikt als doorgaande route.”

2. Lint Raamsdonk
De doorgaande weg door Raamsdonk gaat, met de aanpak van knooppunt Hooipolder, meer auto’s te verduren krijgen. ,,Er wordt eindeloos gepraat over het verkeer in Raamsdonk en Waspik, maar je kunt dit met simpele maatregelen oplossen. Je hebt een aantal verkeerssluizen waarbij je de bebording kunt aanpassen. Bij zo’n sluis heeft verkeer van Waspik naar Raamsdonksveer geen voorrang, ze moeten auto’s in tegengestelde richting voorrang verlenen. Als je een paar keer zo je neus hebt gestoten, ontmoedigt dat zeker om deze route te volgen.”
Van Oort: ,,We onderzoeken belemmerende maatregelen in het lint. De genoemde maatregel kan prima worden bekeken.”

3. Plantsoen
Een veelbesproken punt is het Plantsoen in Geertruidenberg. Jonker wijst op de inconsequente situatie: fietsers hebben bij de oversteek van het Plantsoen naar de Brandestraat voorrang, maar bij het oversteken van de Stationsweg niet. ,,Binnen vijftig meter zijn er twee verschillende voorrangssituaties.”
Volgens Jonker moet het langzame verkeer gewoon twee keer voorrang krijgen, zodat er een duidelijke fietsroute is van Geertruidenberg naar Raamsdonksveer. Van Oort: ,,Eerder is uitgesproken dat de voorrangssituatie van fietsers tussen Heereplein en Markt op de volledige route onder de loep genomen wordt. Voor het kruispunt Plantsoen kijken we opnieuw naar de situatie.”

4. Stationsweg/Centraleweg
Waarom niet een rotonde bij de kruising tussen Stationsweg en Centraleweg in Geertruidenberg? Jonker vraagt het zich af. Zo zou het verkeer beter en veiliger verwerkt kunnen worden. Nu is er een kruising waarbij fietsers voorrang hebben, maar het vaak niet krijgen. Een rotonde zou, met het oog op de toename van verkeer, beter zijn.
Van Oort: ,,Een rotonde zou een oplossing kunnen zijn. Het is aan de nieuwe coalitie of dit kruispunt prioriteit krijgt.”

Bron: BN De Stem