‘Verbodsbordjes terug!’

Enkele politieke partijen gaan actie ondernemen om alsnog voor elkaar te krijgen dat er niet langer doorgaand vrachtverkeer over de Bergse Stationsweg rijdt.

Zowel de SP als Keerpunt74 hebben voor de raadsvergadering van volgende week donderdag een motie om dat te bewerkstelligen, in voorbereiding. De motie van coalitiepartij Keerpunt gaat het verst: vrachtverkeer dat niets op de weg te zoeken heeft, weren en louter bestemmingsverkeer toestaan. De vraag is dan wat bestemmingsverkeer is. “Voor mij is dat verkeer dat als eindadres een locatie tussen de Bergse Brug en het tankstation bij de afslag naar de Westtangent heeft”, zegt Pieter Voragen (Keerpunt74). “Vrachtwagens die van de Gasthuiswaard naar Dombosch rijden, reken ik daar niet toe.”
Wie in zijn hoofd de route volgt die er dan gereden moet worden, snapt waarom vrachtwagenchauffeurs geneigd zijn over de Stationsweg te rijden. De route van het tankstation naar Keizersveer is via de Stationsweg en Maasdijk 3,5 kilometer, waar die via de Westtangent en de oprit via Hooipolder naar de A27 dik 7 kilometer is. Tel daarbij op dat je in dat laatste geval via vier rotondes moet rijden – niet fijn als je een oplegger van 20 meter achter je hebt hangen – en als afsluiter nog een lastige oprit via de watertoren naar de snelweg, dan snapt iedereen dat het verleidelijk is de truck via de bastions te sturen.

Keerpunt74 heeft daarnaast net als meer partijen forse kritiek op de gevoerde procedure. De partij schreef een scherpe brief aan het college, waarin het aan de hand van termen als ‘geklungel’, ‘amateurisme’, ‘blunder’ en ‘dom gevolgde uitvoeringsmaatregel’ verkeerswethouder Lida Verschuren stevige verwijten maakt. Een bord ophangen en na een dikke week weer weg moeten halen, omdat er geen verkeersbesluit aan ten grondslag ligt, verdient niet de schoonheidsprijs, vindt Keerpunt74.

De motie van de SP beoogt hetzelfde resultaat, alleen wijst zij daarbij nog even in de richting van de Bergse partij, die toch al die jaren in de coalitie zat en kennelijk ook nu pas actie onderneemt. Voragen, in de vorige coalitie verkeerswethouder: “Dat is te makkelijk. Eind 2005 lag er een compleet plan, maar toen kreeg ik de handen niet op elkaar. Daarna gingen we de verkiezingen in.”

Hoe dan ook kijken de bewoners van de Stationsweg reikhalzend uit naar de rentree van de verbodsborden. Jac Martens, woonachtig aan het Wilhelminaplein: “Sommige vrachtwagens rijden wel 70 tot 80 kilometer per uur over de nieuwe weg. Of dat kan? Nee! Het is wachten tot er iemand uit de bocht vliegt. Dit verkeer zorgt met de nauwere rijbanen ook voor schade. Niet voor niets is er bij de kruising bij het Plantsoen al een trottoirband stukgereden.”