Verdiepingsavond Omgevingsplan Dombosch op 22 mei

Welke speelruimte hebben we met elkaar? Waarin kunnen we elkaar vinden? En waar is iedereen het al over eens?

Op 7 en 8 mei organiseerden we twee avonden om met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden te praten over de toekomst van Dombosch. Tijdens deze avonden kwamen uw wensen en ideeën voor Dombosch aan bod en kon u vragen stellen over de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein. Beide avonden waren een succes en gaven ons veel input.

Wat gaan we bespreken?
Op 22 mei is er een verdiepingsavond waarbij we graag met u verder praten. Welke speelruimte hebben we met elkaar? Waarin kunnen we elkaar vinden? En waar is iedereen het al over eens? Hierbij gaat het niet om denken in standpunten, maar in belangen. De uitkomst van de verdiepingsavond gebruiken we om een omgevingsplan voor Dombosch op te stellen. De verdiepingsavond begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. Wilt u er ook bij zijn? Meld u dan aan via dombosch@geertruidenberg.nl.

Meld u aan voor de nieuwsbrief
Kunt u niet komen, maar wilt u toch op hoogte blijven over de ontwikkelingen van bedrijventerrein Dombosch? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de gemeentelijke website.

Meer informatie vindt u op www.geertruidenberg.nl/domboschwerkt.