Vergeefse energie in Dongecentrale

Gelezen in BNdeStem 21-1-15

Zwijgende gebouwen, monumentale stilte. Een vergeefse poging om een oude elektriciteitscentrale nieuwe power te geven. Een soap, aldus een van de betrokkenen.

Wat doen we met die oude Dongecentrale? Die vraag speelt in Geertruidenberg al jaren. Er kwam een initiatiefgroep en er kwamen mooie plannen. In het voorjaar 2011 gingen partijen (oa lokale ondernemers) op initiatief van de provincie en van BOEi met elkaar rond de tafel en men ging aan de slag. Echter eind 2013 zou er een kandidaathuurder voor het complex zijn maar die haakte mei 2014 weer af. En opnieuw starten enkelen een lobby om te pogen invulling aan het complex te geven. De pogingen blijken echter tevergeefs.

De provincie, gevraagd om een reactie, zwijgt. Burgemeester Willemijn van Hees vertelt dat een jurist van de provincie op dit moment bekijkt welke speelruimte er is om in de Dongecentrale tijdelijke activiteiten van de grond te krijgen: ‘Zodra er meer duidelijkheid is, bekijken stichting BOEi, de provincie en de gemeente gezamenlijk hoe toekomstige gebruikers actief geworven en geïnformeerd kunnen worden.’

Voor initiatiefnemer van het Energy Experience Center Hans Sprangers is het een gesloten boek: ‘We hebben ons uiterste best gedaan, alle energie erin gestoken, maar geen medewerking’.