Vergrijzing kans detaillisten

Zelfstandige detaillisten in dorpen moeten steeds vaker hun deuren sluiten. Dit ligt niet alleen aan concurrentie uit de stad. De ondernemer moet zelf ook blijven ontwikkelen.

De kleine kernen krijgen steeds meer concurrentie van grotere winkelconcentraties in de omgeving. Een schoenwinkel bijvoorbeeld kan als enige aanbieder steeds moeilijker concurreren met een kluster van ketens. Echter door overdacht ondernemerschap zijn er wel degelijk kansen en binnen de gemeente G’berg zijn een aantal van deze voorbeelden zichtbaar.

Een ander probleem is de opvolging. Opvolging door de kinderen is immers allang niet meer gebruikelijk en verkopen blijkt ook niet altijd makkelijk te zijn. Als de koper voor voorraad en inventaris naar een bank moet blijkt dit te vaak een moeilijke horde. Tijdig over de opvolging nadenken en eraan gaan werken is daarom verstandig.

Kansen!
Kansen zijn er echter nog volop door te benadrukken waar een dorp sterk in is. Denk hierbij aan parkeergelegenheid, bereikbaarheid en het voordeel van de persoonlijke benadering. Door samen te werken kunnen de krachten gebundeld worden en kan aan de afnemende solidariteit gewerkt worden. Ook is het belangrijk voor de detaillisten om actief deel te nemen aan de gemeenschap.

Ook de vergrijzing biedt kansen. De senioren van nu hebben genoeg geld te besteden en zoeken steeds vaker de rust van een dorp (mits dit dorp natuurlijk wel beschikt over een zeker voorzieningenniveau en daadwerkelijke uitvoering van de centrumaanpak is daarom cruciaal). De senioren genieten meer van de oude dag dan de mensen vroeger en lokale ondernemers zouden hier meer gebruik van moeten maken.