Vergroot je effectiviteit door creativiteit

Creativiteit is één van de belangrijkste vermogens die wij bezitten. En iedereen heeft dat vermogen! Iets verzinnen, iets nieuws scheppen, ergens uitkomen, iets doorbreken, etc.. We komen door onze creatieve kracht vooruit.

Om je creatieve denkvermogen verder te ontwikkelen, zijn er veel manieren en in bijna alle situaties toe te passen. Om jezelf dus creatiever te maken kan je in principe alles gebruiken dat er is, wat je meemaakt, ziet en hoort. Het heeft vooral met het vergroten van je creatieve houding te maken. Hoe kijk je naar dingen? Waar richt je je lamp op? Hoe neem je het op? Wat doe je er mee? Neem je genoegen met die ene kant van het verhaal dat zo veilig voelt en kan je de nadruk op je logisch denken loslaten?

Vijf manieren om je eigen creativiteit te vergroten:

Neem anders waar, kijk creatief
Alles om je heen kan je anders zien. Geef aandacht aan wat er is, en richt je lamp op verschillende manieren. Gegarandeerd dat je nieuwe dingen ontdekt door ‘anders’ te kijken. Elke vraag bijvoorbeeld, die iemand stelt, kan voortkomen uit een andere manier van kijken naar het onderwerp, dus is per definitie interessant. Een vraag, oplossing, idee welke een collega, klant, student, etc aanreikt, kan dan ook altijd creatieve invalshoeken voor jou opleveren.

Stel je oordeel uit
Nieuwe ideeën krijgen geen kans als je meteen oordeelt. Wacht even……… zo ontdek je nieuwe invalshoeken en oplossingen. Zeg niet meteen: ‘Dat lukt toch niet!’. Onderzoek eens bij jezelf hoe jij op de automatische piloot zaken afwijst, of altijd snel ergens een mening over voelt. Bewust, dan wel onbewust. Welk patroon ontdek je hierbij bij jezelf?

Associeer flexibel
Probeer altijd onmiddellijk drie stappen verder te kijken. Associëren kan je leren: als je aan ‘lucht’ denkt, denk je ook aan ‘blauw’ of aan een ‘vliegtuig’ of aan ‘knoflook’. Als je veel oefent, kan je die techniek makkelijker in andere situaties toepassen. “Ja, en …”, waardoor je in nieuwe kansgebieden komt, ideëen verrijkt worden, je op andere routes komt waar nog meer ‘te halen’ is.

Bedenk alternatieven
Wees niet tevreden met de eerste oplossing. Stel je voor ‘wat als’ en ‘wat er nog meer mogelijk is’. Hoe kan het nog meer zijn? Wijs niet onmiddellijk af wat niet in je denkpatroon past. Daag jezelf en anderen uit om meerdere antwoorden te vinden op één vraag. En die zijn er! Er zijn vele eenvoudig te gebruiken creatieve denktechnieken die je hierbij kunnen helpen. Denk aan brainwriting, mindmappen, de ‘omkering’, de ’superheld’, de scamper-techniek, vooronderstellingen kraken, random picture, etc, etc…

‘Verkoop’ je idee met verbeelding
Je hebt verbeelding nodig: hoe zou je idee eruit zien? maar ook: wat kan je ermee? Leef je in in wat anderen aan jouw idee hebben. Overtuiging, geloof en enthousiasme zijn het belangrijkste. Je zelfvertrouwen verkoopt je idee. Dit kan je te pas en te onpas oefenen en doen. Immers, we zijn vaak de hele dag mensen aan het overtuigen van wat wij zouden willen. Kan dus geen kwaad dit eens wat anders te brengen… misschien brengt het jou wel wat anders…