Verhuisgedrag bedrijven

Liefst driekwart van de bedrijfsverhuizingen vindt plaats binnen de eigen gemeente. Het idee dat gemeenten nieuwe industrieterreinen aanleggen om bedrijven van elders te lokken, stoelt dus niet op de werkelijkheid zoals is gebleken uit onderzoek van MKB-Nederland. Om een dergelijke dynamiek te kunnen bewerkstelligen dient er echter wel grond beschikbaar te zijn.

Sinds 2006 wordt er mede door de VOG gewerkt aan het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Gasthuiswaard in Geertruidenberg. Omdat de indruk bestond dat de gemeente geen extra bedrijventerrein wilde (bij bedrijventerrein Gasthuiswaard ligt immers hiervoor door de provincie aangewezen grond) is in 2008 op eigen initiatief en in samenwerking met de KvK een onderzoek uitgevoerd onder ondernemers. De resultaten hiervan zijn augustus 2008 bekend geworden en ook met de gemeente besproken. Middels het onderzoek werd een duidelijke behoefte aan terrein en daarmee dynamiek aangetoond. De resultaten lijken door de gemeente echter slechts ter kennisgeving aangenomen en actief is er tot op heden niks mee gedaan. Om een dynamiek te realiseren dient er echter ruimte beschikbaar te komen. Verwijzing naar het ‘werken aan intensiever ruimtegebruik op bijvoorbeeld Dombosch’ of vaststellen ‘dat vooral grote terreinen nodig zijn die hier niet horen’ gaan voorbij aan de vastgestelde behoefte en daarmee de wensen van plaatselijke ondernemers. Dergelijke uitspraken zijn ook niet of slechts gedeeltelijk onderbouwd en lijken derhalve slechts als een excuus te dienen om niks te hoeven doen.