Verkabeling 150 kV-verbinding

Op 27 juni stelde de gemeenteraad tracé Geel vast voor de verkabeling.

Stand van zaken
Samen met TenneT (landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet) zijn wij gestart met de voorbereidingen van het project ‘Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg’. Het doel van dit project is om een deel van de bovengrondse hoogspanningskabels in Geertruidenberg en Raamsdonksveer onder de grond te brengen.

De afgelopen periode onderzochten TenneT en de gemeente Geertruidenberg samen met bewoners, (grond) eigenaren en gebruikers mogelijkheden voor het gedeeltelijk ondergronds brengen van de 150 kV-hoogspanningsverbinding. Op 27 juni stelde de gemeenteraad tracé Geel vast voor de verkabeling van deze verbinding. Bij dit tracé blijven de belemmeringen op gronden van derden beperkt, heeft relatief weinig tot geen effect op bestaand ruimtegebruik en ontwikkelingen en er wordt voldoende afstand aangehouden tot gevoelige bestemmingen, zoals woningen. Ook besloot de gemeenteraad om het opstijgpunt aan de oostkant van de A27 te realiseren en daarmee te kiezen voor het verwijderen van mast 20 in de wijk Hooipolder. Daarmee wordt de kwaliteit van de leefomgeving ter plaatse bevordert en wordt voldaan aan de eerdergestelde doelstelling om de hoogspanningsverbinding over beide woonkernen te verwijderen. Op de kaart ziet u de globale ligging van tracé Geel.

Hoe nu verder?
De komende periode gaan TenneT en de gemeente Geertruidenberg aan de slag met de verdere uitwerking  van het tracé, worden er bodemonderzoeken uitgevoerd en wordt er een bestemmingsplanprocedure opgestart. Om u nader te informeren over het gekozen tracé en het vervolgproces, organiseren wij op woensdag 4 september van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis in Raamsdonksveer. U bent van harte uitgenodigd deze avond een kijkje te komen nemen.

Meer informatie
Meer informatie over de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg vindt u op de website van Tennet.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marieke Elsevier (gemeente Geertruidenberg) via tel 140162 of per mail: m.elsevier@geertruidenberg.nl of met Jochem Dijkshoorn (TenneT) via tel 06-23487612 of per mail: jochem.dijkshoorn@tennet.eu.