‘Verkeer Brabant gaat vastlopen’

Als de economie aantrekt en de groei de komende jaren doorzet, loopt het verkeer op een groot deel van de Brabantse snelwegen volledig vast.

Dat blijkt uit een prognose van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die in handen is van EVO. EVO is de ondernemersvereniging die de belangen behartigt van opslag- en vervoersbedrijven.

In Brabant gaat het om de wegen in het midden en westen van de provincie en de wegen rond Den Bosch. Vooral op de A58, de A27 en de A59 voorziet de verladersorganisatie grote problemen. Ook in de Randstad worden grote problemen verwacht.

Volgens EVO voldoet de Nederlandse infrastructuur niet aan de streefwaarden voor de reistijd als de economie verder groeit. “Hoewel de huidige investeringen in het wegennet effectief zijn, is dit op de lange termijn niet het geval. Als het kabinet nu niet de juiste maatregelen treft voor de problemen van overmorgen, stijgen de kosten voor het bedrijfsleven significant”, aldus EVO.