Verkeershinder Keizersdijk

In de periode van 1 t/m 5 september a.s. is er verkeershinder op de Keizersdijk tussen Het Spant en de rotonde Maasdijk-Bergsedijk. Ter plaatse van het plan Rivierzicht Zuid (voormalige scheepswerf De Donge) worden werkzaamheden uitgevoerd waarvoor het fietspad, voetpad en één weghelft dienen te worden afgesloten. Om het verkeer langs het werk te leiden worden verkeerslichten geplaatst en verkeersregelaars ingezet.