Verkeersluw centrum heeft de voorkeur

De politieke partijen in de gemeenteraad van Geertruidenberg lijken voor de centrumvisie van Raamsdonksveer een voorkeur te hebben voor een zo verkeersluw mogelijke inrichting. Dat bleek maandagavond tijdens de bespreking van het definitieve ontwerp voor het centrumplan in de commissie Grondgebiedzaken.

De derde uitvoering van de voorgestelde varianten kreeg vooralsnog de voorkeur van de meeste partijen. Die variant voorziet in eenrichtingsverkeer op zowel de Keizersdijk als de Prins Hendrikstraat. Alleen de Partij van de Arbeid sprak een voorkeur uit voor de variant waarbij het van alle kanten mogelijk is om in twee richtingen het centrum in te rijden. “Want een nieuw centrum is leuk, maar je moet er wel kunnen komen”, meende PvdA-fractievoorzitter Mirjam de Groot. Daar was vooralsnog geen enkele andere partij het mee eens. Een subvariant, waarbij het terrein van de beoogde tweede supermarkt aan de Oostpolder vanaf de Keizersdijk in twee richtingen op te rijden is, krijgt vooralsnog geen steun.

Ery Kooi van Partij Samenwerking wilde nog wel wat verder gaan met betrekking tot het aanwijzen van eenrichtingswegen. “Waarom maken we ook de Vrijheidsstraat niet toegankelijk vanaf één kant? Dan kun je de Haven vanaf de zuidkant op en vanaf de noordkant eraf.” Joris Klaassen (SP) draaide de discussie om. “Ik zie geen suggesties om mensen te stimuleren met andere vervoersmiddelen dan de auto te komen. Want dat kan wel in dit plan.”

In het ontwerp behoudt het Heereplein zijn functie als hoofdlocatie voor evenementen, met een voorname rol voor de gerenoveerde kiosk. Het voorstel om aan de Haven een met bomen aangekleed parkeerterrein te handhaven, viel alleen bij diezelfde PvdA niet in goede aarde. De Groot: ,,Wij hebben altijd een speelse watervoorziening voor ogen gehad en nu wordt er toch voor blik gekozen. Ik vind dat een gemiste kans.”