Vernieuwde camerabeveiliging Dombosch

De ondernemers op bedrijventerrein Dombosch waren de vele inbraken beu en sinds 2006 beschikt het bedrijventerrein over camerabeveiliging op kosten en initiatief van de ondernemers. Deze camerabeveiliging voldeed in 2006 als eerste bedrijventerrein/gemeente in Nederland aan de CCV-beoordelingsrichtlijnen voor cameratoezicht op openbare plaatsen.

Het preventieve nut van deze camerabeveiliging in combinatie met de diensten van een beveiligingsbedrijf heeft sindsdien haar nut opgeleverd. De veelvuldige inbraken jaarlijks werden minimaal en zijn dat voor het bedrijventerrein van een dergelijke omvang nog steeds. Desondanks is anno 2012 een vernieuwing en verbetering wenselijk.

Deze vernieuwing/verbetering is dankzij de invoering van de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) op Dombosch nu mogelijk. Alle ondernemers op Dombosch betalen mee aan deze BIZ en de beveiliging is één van de doelstellingen van het BIZ-bestuur.

Afgelopen maanden heeft het BIZ-bestuur zich vooral bezig gehouden met het uitzoeken van verschillende mogelijkheden op het gebied van beveiliging. De verwachting is nu dat komende maand de onderhandelingen afgerond worden en men met ingang van 1 september de start kan maken met een vernieuwde en sterk verbeterde beveiliging van bedrijventerrein Dombosch.

Het bestuur van de Stichting BIZ Dombosch kan bereikt worden via info@stichtingbizdombosch.nl .