Verslag Dombosch Werkt! – 9 oktober 2018

In dit bericht vind je het verslag van de bijeenkomst bij Layher op 9 oktober 2018.

Verslag bijeenkomst Dombosch Werkt! van 9 oktober 2018 kunt u hier downloaden.

Algemene opmerkingen tijdens de avond

 • Via de ‘Mentimeter’ konden de aanwezigen op hun mobiele telefoon hun mening geven op bepaalde stellingen. Niet iedereen bleek een mobiele telefoon (bij zich) te hebben. Leerpunt: voortaan vooraf aankondigen wanneer mensen de telefoon mee moeten nemen. Een aantal mensen kon nu niet meestemmen.
 • Vraag vanuit het publiek: Waar zijn de vooroverlegpartners?
  Reactie: die zijn dit keer inderdaad niet aanwezig. Zij zijn echter nog wel betrokken en wij hebben hen apart gesproken.
 • Opmerking uit publiek: Termen als volumineuze detailhandel en dat soort moeilijke termen niet gebruiken (vanuit bewoners) of anders heel goed omschrijven (vanuit ondernemers)
 • Opmerking uit publiek: Vragen van enquête zijn niet neutraal, maar er zit al nuance in. Moeilijk antwoord kiezen.
 • Dit verslag graag naar iedereen verzenden. Waarom is er niemand die notuleert in de zaal?
 • (ondernemer) Liever deze vragen al in 1e participatieavond gehad. Er was toen nog weinig te vertellen. Nu ligt er al een vrij uitgewerkte visie, na 2 sessies:
  Reactie: hetgeen er nu ligt is een resultaat van de inbreng van ondernemers en inwoners tijdens de 3 sessies. Deze inbreng verwerken we in een conceptvisie die we uiteindelijk aan de gemeenteraad voorleggen. De conceptvisie presenteren we in de vorm van een digitale viewer. Ook hierop kunt u reageren en aanvullingen geven. Wat er nu besproken wordt ligt dus nog niet vast.
 • Verwachtingen van de ondernemers (over deze bijeenkomst) waren anders.
 • Hoe staat het met de geluidswal van de A27?
  • Reactie: dit vragen we na bij RWS. Dit heeft te maken met de plannen rondom verbreding van de A27.
 • Participatie lijkt nog niet af, er zijn nog teveel vragen vooraf.
  • Reactie: Na werksessie met ambtenaren over inhoudelijke integratie beleid gaan we nog een laatste moment van participatie over visie inplannen. Het project Dombosch Werkt! is een experiment/leerproces en het is soms nog zoeken naar wat de beste aanpak is.
 • Ook bij vertaling naar concrete regels voor ondernemers is er behoefte om hierover het gesprek aan te gaan.

Opmerkingen per thema

Zones type bedrijvigheid

 • Geen beperkingen opleggen voor bestaande bedrijven (bestaande rechten behouden). Weerstand tegen zonering soorten bedrijven vanuit enkele ondernemers in verband met mogelijke beperkingen. verlopen. Nu zal met alle deskundigen de vertaalslag naar het Omgevingsplan worden gemaakt.

Zonnepanelen en windmolens

 • Geen windmolens op terrein. Dit was een eerdere uitspraak van de gemeenteraad.
 • Een vraag ging zowel over windmolens als zonnepanelen. Dit zijn verschillende dingen, daarom beter niet in dezelfde vraag behandelen.
 • Woorden als windmolens en zonnepanelen vervangen door windenergie en zonneenergie.  Windmolens op dak van bedrijfspand is een heel ander verhaal dan een grote windturbine zoals bij de A16. Wat bedoelt de gemeente in dit geval?
 • Discussie moet veel gedetailleerder en genuanceerder. Zonnepanelen op daken, collectief of in ramen. Maar ook kleinere turbines op bedrijfspercelen. Dit vraagt een nog wat diepgaander gesprek.

Wonen op Dombosch

 • Gaat het om woningen of om bedrijfswoningen. Wonen hebben mensen zelf voor gekozen dus zij weten dat. Actief of niet actief beleid om ze te verwijderen? Vraag niet duidelijk genoeg dus geen duidelijk antwoord te geven.

Vervolg

 • Beloofd nu de visie/digitale viewer online te delen (NB: de visie staat sinds 10 oktober op de website van de gemeente). Tot 1 november kunnen geïnteresseerden hierop reageren. De link naar de viewer vindt men op de projectpagina Dombosch Werkt! op de website van de gemeente.
 • Ook de planning graag op website plaatsen.
 • Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven voor de nieuwsbrief Dombosch Werkt! Zij konden tijdens de avond hun e-mailadres achterlaten in mentimeter of het doorgeven aan de aanwezige ambtenaren.