Verslag KVO overleg

Hieronder een kort verslag van het KVO overleg van 12 maart 2021.

 • Erik Broeders neemt taak van voorzitter op zich. Door zijn rol als bestuurslid VOG vormt hij een goede schakel tussen ondernemers en andere stakeholders.
 • Jelle Vingerhoets neemt taken als wijkagent Dombosch/Pontonnier over van Geeske de Meulder. Belangrijke taak van Jelle is het thema ondermijning, maar hij zal zich ook op andere gebieden gaan inzetten voor de ondernemers.
  Jelle zal zich ook via het VOG platform gaan voorstellen aan de ondernemers.
 • Binnenkort zal het Convenant getekend worden door alle stakeholders om vervolgens een presentatie van het keurmerk te doen aan de ondernemers via de VOG.
 • Actiepunten:
  Te hard rijden op industrieterrein Dombosch – D.m.v. te plaatsen smileys worden bestuurders bewust gemaakt van hun snelheid.
  Ondermijning – Een interventieteam gaat bedrijfsbezoeken afleggen.
  Beoordeling incidentcijfers
  Onderhoud en beheer – In het najaar wordt onderhoud aan de Maasdijk uitgevoerd. Er komt nader bericht over bereikbaarheid Dombosch tijdens de uitvoering.
  Inbraak en diefstal – Politie gaat werkgroep informeren bij inbraak. Ondanks tijdsdruk is het belangrijk dat de wijkagent, al is het enige tijd later, persoonlijk contact zoekt met de gedupeerde. Aangifte is belangrijk, maar moet lonen.
  Brandveiligheid – Brandweer kan oefenlocaties goed gebruiken. In Q3 wordt een beeldverslag gemaakt van zo’n oefening en gedeeld via VOG.
  Incidenten zullen aan de werkgroep teruggekoppeld worden.
 • Volgend overleg is op 8 juni 2021

VOOR DEELNAME AAN DE WERKGROEP KVO WORDEN ER MET NAME VERTEGENWOORDIGERS VAN BEDRIJVEN OP INDUSTRIETERREIN DOMBOSCH GEZOCHT

INTERESSE? MELD JE AAN BIJ NICOLE DE KORT VIA N.deKort@geertruidenberg.nl