Verslag Omgevingsplan Dombosch

Ambities, kansen en bedreigingen ondernemers Dombosch: “Denk in belangen en niet in standpunten”

Sabine van der Hulst (VOG Academy) opent de bijeenkomst.

Wat willen, wat moeten en wat doen we als ondernemers, gevestigd op bedrijventerrein Dombosch, in de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet? Die vragen triggerden kennelijk vele bedrijven, want het zorgde afgelopen maandagavond voor een massale toeloop. Tijdens de inleiding heerste er grote stilte in de grote horecavoorziening van gastheer It’s me, de totale dienstverlener in elektrotechnische materialen en toegepaste techniek. Maar in de aansluitende groepsinventarisatie brandden de huidige problemen, mogelijke oplossingen en nieuwe zienswijzen goed los.

Gert Molenschot

Inleider Gert Molenschot ging in vogelvlucht door de nieuwe wet en het proces daar naar toe. Hij verzocht de aanwezigen om breder te kijken dan ‘alleen maar primair bezig zijn je geld te verdienen. Het moet leiden tot een aanvaardbaar leef- en werkmilieu in het betreffende gebied’. De vertegenwoordiger van de Academie voor Openbaar Bestuur en medewerker van de gemeente Waalwijk gaf een indringende raad mee. “Wil je een nieuwe Omgevingswet optuigen, waarin naast de verplichtingen zoveel als mogelijk flexibiliteit en mogelijkheden zitten: denk dan vanuit belangen en niet vanuit standpunten!”

AANDACHTSGEBIEDEN

Weth. Bert van den Kieboom

Vervolgens had de kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en de VOG, een groepsopdracht bedacht. Een brede inventarisatie op vier aandachtsgebieden. Als het ging over het deelonderwerp ‘A-locatie’ was er grote overeenstemming in de zes ‘teams’: een mooie uitstraling en beeldkwaliteit van bedrijven langs de snelweg A27. Wens van sommigen: nog minstens enkele aandachttrekkende en hoge gebouwen erbij.

ZONERING
Een groot onderwerp bij veel ondernemers is (het ontbreken) van zonering op het bedrijventerrein. Er zit geen logica in waar welk bedrijf gesitueerd is. Er is veel vermenging tussen de industrie en detailhandel. Dat levert tal van problemen op. Vermenging van zwaar verkeer en particulieren met auto’s of op de fiets. Sommige onder-nemers pleiten in dit verband voor een soort ruilverkaveling, bekend vanuit de landbouw.

VRIJHEID
‘Energieneutraal’ was een volgend onderdeel. Meer laadpalen voor elektrische auto’s is een wens. Hier was veel instemming over zonnepanelen en wat minder eensgezindheid over het plaatsen van windmolens. Diverse ondernemers willen hun vrijheid niet inleveren: alleen op vrijwillige basis stond vermeld op de vol-geschreven vellen.

BIJNA LEEG
Alhoewel volgeschreven: het vak ‘Innovatief’ was duidelijk het vaakst leeg of bijna leeg gebleven. Geopperde suggesties waren o.a. een hotel of andere voorziening voor tijdelijke arbeidskrachten, het behouden en uitbreiden van hightech-bedrijven, het ombouwen van oude gebouwen tot bedrijfsverzamelgebouw en het stimuleren van de komst van hoger technisch onderwijs in de gemeente.

ONVEILIG
Voor het laatste vak ‘gezond en veilig’ was de beschikbare schrijfruimte aan de kleine kant. Veel opmerkingen over de vermeende, hoge, snelheid op diverse wegen. Veel zorgen omtrent de onveiligheid voor fietsers. En het ontbreken van aantrekkelijke wandelroutes tijdens lunchpauzes voor het personeel. Daarnaast de wens om busverkeer in te zetten om de mobiliteit te verbeteren.

CONSTRUCTIEF
Praxis-eigenaar Sjaak de Roon vond het een goede avond: “Het was uitnodigend, informatief en constructief. In onze groep hebben we echt geprobeerd de eigen belangen te delen. Uiteraard ben ik groot voorstander voor een duidelijke en een zo groot mogelijke detailhandelszone”.

Dinsdagavond was een soortgelijke avond. Maar dit keer bestemd voor omwonenden en overige geïnteresseerden. Na verwerking van alle gegevens door de werkgroep, staat er op 22 mei een vervolgbijeenkomst gepland.

Kijk voor meer foto’s van deze bijeenkomst op onze foto gallery.

Bron: VOG Reporter