Verslag Ondernemersavond Geertruidenberg

Wat gaat er goed, wat kan er beter op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente en waar ziet u een ROL voor uzelf, als ondernemers?

Bijeenkomst op 31 oktober 2018 in De Schattelijn

 Wat gaat er GOED op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?
Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering

1.

Er wordt niet gefaciliteerd er wordt alleen weggenomen Inzichtelijk maken wat de gemeente wel doet op het gebied van faciliteren. kort
2. Er is onduidelijkheid over wat de gemeente precies doet Inzichtelijk maken wat de gemeente wel doet op het gebied van faciliteren. kort
3. Betrokken, meedenken Geen actie nodig
4. Organisatie kermis is een voorbeeld van waar het goed gaat Geen actie nodig
5. Verlening van vergunningen op het gebied van evenementen Geen actie nodig
6. Onderhoud groen op de markt Geen actie nodig
7. Voorbeelden van wethouder Van Vugt:
Precariorechten afgeschaft
Praktische ondersteuning tijdens evenementen
Geen actie nodig

Wat kan er BETER op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?
Parkeren en bereikbaarheid

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
8. De gele borden ontsieren de markt Er wordt momenteel een (spelregel) bord gemaakt. Kort
9. In de wintermaanden midden op de markt weer parkeren (wellicht in de vorm van een blauwe zone?) wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Evaluatie markt in 2019 Midden
10. Er is geen goede bewegwijzering wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Evaluatie markt in 2019 Midden
11. Aangeven gratis parkeren Wordt besproken met verkeerskundige. Kort
12. Parkeren, bereikbaarheid en doorstroming >Wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Evaluatie markt in 2019 Midden
13. Teveel gebodsborden Wordt besproken met verkeerskundige Kort
14. Blauwe zone (heel de markt Elfhuizen en Venestraat) met ontheffing voor bewoners Wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Midden
15. Fietsers vogelvrij, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Fietsen toestaan op voetpad? Wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Midden
16. Fietspad aanduiding Wordt besproken met verkeerskundige. Kort
17. Parkeren en bereikbaarheid beter = levendiger Wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Midden
18. Onduidelijkheid waar je kunt parkeren Wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Midden

Bestemming en Regels

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
19. Nieuwe initiatieven ondersteunen Verbinden aan stadsverbinder Start in 2019 Midden
20. Wat doet de gemeente reeds aan facilitaire bezigheden om leegstand te voorkomen? Is er een soort makelaar voor bedrijfsmatig vastgoed? Geen actie nodig De gemeente heeft geen zeggenschap over particuliere panden, maar zoekt wel naar een beheersformule voor haar eigen panden.
21. Bij aanvraag vergunningen ook datums niet bij aanvraag met balpen veranderen Bespreekbaar maken met vergunningverleners. Kort
22. Maak ruimere bestemmingsmogelijkheden voor panden op en rond de markt, vereenvoudig procedures Bespreekbaar maken met RO (ruimtelijke ordening) Kort
23. Slapende terrassen (laten) opruimen Is al reeds besproken met vergunningverleners. Er volgt een gesprek met betreffende horeca ondernemers. Kort
24. Zorg dat er een supermarkt in het centrum komt, dit trekt veel bezoekers. Geen actie nodig Er is geen uitbreiding van het aantal supermarkten meer mogelijk.

Communicatie

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
25. Communiceren is een begin Aandacht voor communicatie. Doorlopend
26. Communicatie naar ondernemers Aandacht voor communicatie. Doorlopend
27. Communicatie tussen de gemeente en de zittende ondernemers door gezamenlijke knelpunten in kaart te brengen en hierin een rode lijn te vinden Aandacht voor communicatie. Doorlopend
28. Niet publiceren in vakantieperiodes Doorgeven aan vergunningverleners. Kort

Overige

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
29. Geen winkels meer, er zijn geen voorzieningen meer en er is geen publiekstrekker Nieuwe initiatieven faciliteren. Doorlopend
30. Kermis Raamsdonksveer en Geertruidenberg samenvoegen en dan om en om organiseren Bespreken met collega Kermis Kort
31. Groenonderhoud, bijvoorbeeld binnenplaats Fort Doorgeven aan wijkvoorman Geertruidenberg Kort
32. Sanitaire voorzieningen Haven Niet besproken, onduidelijk welke wens en/of vraag hier ligt. Midden
33. Driehoek op de markt invullen. Er zijn al ideeën aangedragen. Wat is hier mee gedaan? Navragen bij projectleider Markt Kort
34. Geen verschil maken tussen grote en kleine ondernemers Vanuit de gemeente wordt geen onderscheid gemaakt. We horen het graag wanneer ervaren wordt dat dit wel het geval is.
35. Weekmarkt verplaatsen (staat nu op het fietspad) Voorleggen aan collega markt en marktcommissie Kort
36. Openingstijden aan elkaar aanpassen. Dinsdag dicht, zondag open? Actie ondernemers Lopend
37. Stadsverbinder kan rol van initiator en organisator oppakken. Stadsverbinder aanstellen In 2019 Midden

Waar ziet u een ROL voor uzelf, als ondernemers, bij het bevorderen van de levendigheid?

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
38. We moeten alle moeite doen om de winkels draaiende te houden Actie ondernemer(s)
39. Doen wat we aan het doen zijn; ondernemen Actie ondernemer(s)
40. Meer evenementen in de winter. Programma intocht Sint afwisselend in R’veer en G’berg? Actie ondernemer(s)/organisatie(s)
41. Meer activiteiten samen als ondernemers organiseren Actie ondernemer(s)
42. Vrijwilligers ondersteunen Actie ondernemer(s)
43. Oplossingen aandragen Actie ondernemer(s)
44. Gesprek aangaan met de V.O.G. Actie ondernemer(s)
45. Schoonmaker rond laten lopen in het centrum, zoals vroeger. Bespreekbaar maken met participatie coaches, mogelijkheid? Kort
46. Het uitdragen van een positieve boodschap naar buiten toe. Trots zijn op wat er is en gebeurd Actie ondernemer(s)
47. Evenementen beter op elkaar afstemmen Check kan altijd gedaan worden bij vergunningverleners via 14 0162 of info@geertruidenberg.nl Lopend

Overige ideeën, suggesties en/of opmerkingen
Parkeren, bereikbaarheid en verkeer

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
48. Parkeerterrein maken waar eerst Edah zou komen Wordt besproken met verkeerskundige. Kort
49. Bewegwijzering vanaf A27/A59 “historische Vestingstad”. Is en blijft een heel lastig traject. Rijkswaterstaat is geen voorstander. Lopend
50. Mooie bewegwijzering aangrenzende straten en deze levendiger maken Wordt besproken met verkeerskundige. Kort
51. Touringcars moet mogelijk zijn op de markt. Korte en langdurige plaatsen? Wordt besproken met verkeerskundige en handhaving Kort

Weekmarkt

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
52. Weekmarkt onder de Elfhuizen Voorleggen aan collega markt en marktcommissie Kort
53. Weekmarkt samenvoegen met Raamsdonksveer. 1e week in Geertruidenberg de week erop in Raamsdonksveer Voorleggen aan collega markt en marktcommissie Kort
54. Een andere indeling voor de weekmarkt Voorleggen aan collega markt en marktcommissie Kort
55. De hele markt is afgesloten in verband met de weekmarkt en daar staan slechts een paar kramen. Mogelijkheid om een deel af te sluiten? Voorleggen aan collega markt en marktcommissie Kort
56. Tijdens de weekmarkt de bakkerskraam opschuiven. Staat nu voor de bakker. Voorleggen aan collega markt en marktmeester Kort

Verlichting en aankleding

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
57. Kerstversiering Feestverlichting hangt. Welke kerstversiering wordt er specifiek nog meer bedoeld?
58. Aankleding markt. Markt intiemer maken door middel van fontein, boom, bankje, kiosk Navragen bij projectleider Markt Wat is er met de eerdere ideeën gedaan? Kort
59. Verlicht de bomen aan de markt in de wintermaanden. Zoals “Unter den Linden in Berlijn” Navragen mogelijkheden bij collega openbare ruimte Kort
60. Licht de koeltoren aan met bijvoorbeeld laser en/of een afbeelding Als idee benoemen bij stadsverbinder Midden
61. Feestverlichting. Nostalgische prik-kabel Navragen mogelijkheden bij collega openbare ruimte Die is eerder weggehaald, welke reden? Kort
62. Lantaarnpaal een bak met geraniums, eenheid en sfeer Initiatief in ingediend in wijkbudget Wordt enkel gerealiseerd als er initiatiefnemers zijn die bakken water willen geven en opnieuw willen inplanten vanaf volgend jaar.
Wie dit wil, maak het kenbaar.
Kort
63. Aankleding en uitstraling van de markt. Bloembakken en kerstverlichting Feestverlichting hangt en bloembakken staan. Welke kerstversiering wordt er specifiek nog meer bedoeld? Midden
64. Geluidsinstallatie terugbrengen Als idee benoemen bij stadsverbinder Midden

Overige

Input Omschrijving Actie S.v.z./opmerking Prioritering
65. Inwoners maken omtrekkende bewegingen om Geertruidenberg re verlaten. Komen niet meer over de markt met als gevolg een doodse markt. Wordt als input meegenomen voor de evaluatie markt Midden
66. Het betrekken van jeugd bij activiteiten en jongeren laten optreden als “Ambassadeur” van de gemeente. Zie speerpunt raadsprogramma Raadsprogramma: Gemeente is er ook voor jongeren. De jeugd kijkt met eigen, vrije ogen naar vraagstukken die ertoe doen. We gaan hen consequent bezoeken en betrekken bij het beleid.
67. Pontje op de kop van de Amertak en daarmee een verbinding met Drimmelen Mogelijkheden onderzoeken, collega Toerisme. Midden
68. Een grote speeltuin op de markt. Zo kan plezier van kinderen gecombineerd worden met het cultuur snuiven van de ouders Wens doorgeven aan collega Speelterreinen Mogelijk aandacht aan besteden in nieuw speelbeleid 2019. Lang
69. 29 november is er al een extra koopavond georganiseerd met een aantal ondernemers Actie ondernemers Kort
70. Maandelijks een 2e hans streek/ambachten markt Als idee benoemen bij stadsverbinder Mogelijk input van marktcommissie Midden
71. Supermarkt in de kerk Er is geen uitbreiding van het aantal supermarkten meer mogelijk.
72. Toeristenbelasting? Nee! Besluit gemeenteraad. Akkoord bevonden door de gemeenteraad middels begroting. Verdere uitwerking dit jaar. Kort

Wat verder  ter tafel komt

Concrete afspraken:

  • Terugkoppeling van wat er is opgehaald en wat er concreet mee gedaan wordt
  • Structureel overleg inplannen met gemeente en (vertegenwoordiging van) de ondernemers
  • Eerste kwartaal vindt de evaluatie van het parkeren en de bereikbaarheid plaats. Ondernemers worden hierbij betrokken.

Bron: gemeente Geertruidenberg