Verslag vervolgoverleg met gemeente

Eén van de doelen van de ondernemersvereniging VOG (nu meer dan 260 ondernemers groot) is belangenbehartiging voor de ondernemers binnen deze gemeente.
6 januari j.l. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden waarvan eerder verslag is gedaan en 22 februari heeft het vervolgoverleg plaatsgevonden.
Vanuit de VOG zijn een aantal vragen ingebracht, onderstaand verslag (zie pdf-bestand) is een weergave van het besprokene.