‘Vertrouwen blijft toenemen’

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het vierde kwartaal hoger uitgekomen dan in het derde kwartaal, blijkt uit de COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland. Ondernemers zijn nu een jaar lang positief gestemd en het vertrouwen is in ruim drie jaar niet zo groot geweest als nu. Ook over 2015 zijn de ondernemers overwegend positief: ze rekenen komend jaar op meer omzet, export en investeringen.

Omzetgroei
Volgens ruim een derde van hen zal er in 2015 meer omzet worden behaald dan in 2014. Daarentegen verwacht slechts één op de tien een lagere omzet, zodat per saldo bijna een kwart van het bedrijfsleven uitgaat van omzetgroei. Daarmee is de verwachting voor 2015 veel positiever dan dat de verwachtingen voor 2014 en 2013 waren. Ook de omzet uit export zal volgens de ondernemers toenemen in 2015: per saldo denkt 18 procent van het exporterende bedrijfsleven meer buitenlandse omzet binnen te halen.

Werkgelegenheid
Over de werkgelegenheid zijn ondernemers voorzichtiger, zo blijkt uit het conjunctuur-onderzoek. Ondernemers voorzien hier geen groei. Het aantal ondernemers dat denkt dat de personeelsomvang zal toenemen is een fractie kleiner dan zij die denken dat de personeelssterkte zal afnemen. Per saldo wordt er dus geen verbetering van de werkgelegenheid voorzien. Wel is het aantal bedrijven dat denkt personeel af te gaan stoten beduidend lager dan voorgaande jaren.

COEN
De COEN-enquête wordt vier keer per jaar gehouden en is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland, de Kamers van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw.