Vertrouwen ja, nu nog kopen

Uit de maandelijkse meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het consumentenvertrouwen sinds de zomer van 2013 vrijwel onafgebroken is toegenomen.

Het CBS bevraagt mensen naar hoe zij de toekomst zien. Zijn er evenveel mensen positief als negatief, dan komt het cijfer op 0 uit. In april kwam dat op -5 uit, tegen -7 een maand eerder. De consument wordt dus iets optimistischer.

Hoopgevend, maar dat toegenomen vertrouwen leidt – ondanks alle oproepen van politici om geld uit te geven – nog niet tot een grotere koopbereidheid. De consumptie van huishoudens daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Dat had vooral te maken met het veel lagere aardgasverbruik door de warmere winter. Wel gaven huishoudens, volgens het CBS, meer uit in de horeca en aan duurzame goederen als kleren en elektronica.