Vertrouwen ondernemers groeit

Het vertrouwen bij de West-Brabantse ondernemer groeit weer, het aantal mensen in de regio met een eigen zaak stijgt en de werkloosheid laat een dalende lijn zien. Toch zitten er nog zandkorrels in de motor van de West-Brabant economie.

Steeds meer gemeenten in West-Brabant kampen met een krimp van hun inwoners. Het aantal bijstanduitkeringen stijgt en de woningmarkt staat nog altijd onder druk. Dit blijft uit de Economische Monitor van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland over het tweede kwartaal van 2010.

Vorig jaar lag het vertrouwen van de ondernemer in West-Brabant nog onder het vriespunt (-12). In het tweede kwartaal van dit jaar is dit gestegen tot 5,6. Deze score ligt dicht bij het landelijk gemiddelde (6,7). De ondernemers in West-Brabant zijn iets positiever dan hun collega’s in Zeeland, maar blijven achter ten opzichte van de de andere Brabantse regio’s.

De afgelopen maanden telde de KvK in totaal 1.035 startende ondernemingen in West-Brabant. Dat zijn er 89 meer dan in het tweede kwartaal van 2009; een groei van bijna 10 procent. Landelijk is die groei zelfs het dubbele: bijna 20 procent.