Verzoek maaien sinds 2003

Sinds 2003 doen we reeds dezelfde verzoeken bij de gemeente: kunnen de toegangswegen van de gemeente svp gemaaid worden zodat een minimaal representatieve en prettige aanblik wordt gerealiseerd.


Het blijkt weinig resultaat op te leveren want ook nu groeit het gras op oa de Maasdijk (de belangrijkste toegangsweg tot de gemeente) weer voorbij heuphoogte. Ook kunnen vraagtekens gezet worden bij de verkeersveiligheid door een verminderd zicht bij hoge grasgroei.

Nadat in 2006 voor het derde opeenvolgende jaar aandacht werd gevraagd voor deze materie. besloot de gemeente in 2007 de Maasdijk vaker te gaan maaien (2 ipv 6 keer per jaar). Zeker niet vaak genoeg voor de belangrijke toegangswegen maar er leek aandacht voor de materie te zijn. Echter ook daarna deed zich dezelfde situatie weer herhaald voor.

Een structurele aanpak is er dus blijkbaar nog steeds niet. Is dit zo lastig of vindt men dit van ondergeschikt belang? Wij blijven toch benadrukken dat representatieve toegangswegen om velerlei redenen belangrijk zijn.