Via internet vanuit magazijn=detailhandel

De rechtbank Den Bosch heeft begin dit jaar een belangrijke uitspraak gedaan. De gemeente Schijndel weigerde handhavend op te treden tegen een webwinkel die vanuit een magazijn op een industrieterrein de bestellingen verzend. Op dit industrieterrein is geen detailhandel toegestaan. Volgens de gemeente was er geen sprake van detailhandel om de volgende redenen:

  • in het magazijn worden geen goederen te koop aangeboden;
  • geen uitstalling plaatsvindt en geen goederen worden geleverd aan klanten. De aflevering geschiedt namelijk bij de klanten thuis;
  • op de locatie zelf is sprake van opslag met een ondersteunend kantoor;
  • er is geen showroom ingericht, aan de buitenzijde wijst niets op de aanwezigheid van het bedrijf (geen reclamevoering);
  • de buiteninrichting is niet ingericht op het ontvangen van klanten en in de plaatselijke media zijn geen berichten/advertenties geplaatst die wijzen op verkoop van goederen aldaar;
  • geen mogelijkheden worden geboden om ter plaatse goederen te bezichtigen, te kopen, te betalen of mee te nemen.

De rechtbank oordeelde toch dat er sprake was van detailhandel:
De rechtbank ging er, gelet op de procesbeschrijving, van uit dat op de bedrijfslocatie via webwinkels goederen ten verkoop aan particulieren worden aangeboden, de via deze webwinkels gedane bestellingen worden geaccepteerd, de betaling van deze goederen wordt gecontroleerd, de bestelde goederen worden verzameld, verpakt, verzendgereed gemaakt en ter verzending aangeboden. Daarmee is sprake van detailhandel.