Visies Economie en Toerisme & Recreatie door de gemeenteraad unaniem vastgesteld

In de economische visie is de ambitie uitgesproken om meer samenwerkingsvoordeel te realiseren tussen de functies economie, wonen en toerisme. Dit vormt de basis voor economische ontwikkeling en versterking van het woonklimaat. Het vinden van een gezond evenwicht hierin draagt bij aan een duurzame gemeente.

Gemeente

Naar de toekomst toe wordt het thema energie gebruikt om focus te brengen in de positionering.

Om de gemeente Geertruidenberg toeristisch beter op de kaart te zetten, wordt ingezet op de positionering “Geertruidenberg, vestingstad aan de Biesbosch”. De gemeente ziet toerisme en recreatie als een economische groeisector. Daarvoor is het noodzakelijk niet alleen de eigen inwoners te bedienen maar ook meer bezoekers van buitenaf aan te trekken en de verblijfsrecreatie verder te ontwikkelen.

Beide visies zijn te downloaden op de website van gemeente Geertruidenberg:

Bron: Gemeente Geertruidenberg