VOG: 333 leden en 190.000 hits!

Ondernemersvereniging VOG is het ondernemerscollectief binnen de gemeente Geertruidenberg. Collectieve inkoop, belangenbehartiging en stimuleren economische bedrijvigheid zijn de belangrijke speerpunten binnen de VOG welke oa nagestreefd worden middels het aangaan van de dialoog met ondernemers, belanghebbenden en belangstellenden. Het ledenaantal van ondernemersvereniging VOG is inmiddels gegroeid tot 333 ondernemingen. Ondernemingen welke alle aanwezige bedrijfstakken binnen de gemeente vertegenwoordigen: detailhandel, industrie, horeca, zakelijke dienstverlening,enz.. Ook het bezoek aan de website VOGWEB.nl toont een stijgende lijn en is inmiddels gestegen tot 190.000 hits maandelijks.