VOG-bezwaar naar Raad van State

Er is nu een unieke kans om een solide basis te leggen voor een goede (detailhandels)voorzieningenstructuur binnen de gemeente Geertruidenberg. Goed voor de inwoners en goed voor het (toekomstig) ondernemen als detaillist. Dit kan door een gedegen keuze te maken voor dat wat men realiseert + de wijze waarop binnen de kern G’berg, de kern R’veer en op bedrijventerrein Dombosch.

Binnen het bestemmingsplan Dombosch – dat definitief vastgesteld is door raad en college – heeft men echter zonder gericht onderzoek een keuze gemaakt voor een detailhandelszone op bedrijventerrein Dombosch. Reeds in de inspraakperiode is hierop door ondernemersverenging VOG een zienswijze ingediend doch van nader onderzoek ziet men af. Zonder deze mogelijke onderbouwing/dit vakkundig onderzoek is dus een keuze gemaakt.

Het VOG-bestuur acht echter een gedegen keuze van groot belang voor de (detailhandels)voorzieningenstructuur binnen de gemeente als totaal waarbij men nu een goede basis kan leggen voor de toekomst. Reden daarom om (helaas!) te kiezen voor een gang naar de Raad van State en dit is gebeurt middels schrijven zoals opvraagbaar middels onderstaande link.