VOG-bijeenkomst = unieke dialoog

VOG-bijeenkomsten zijn altijd goed bezocht en een kleine 300 bezoekers toonden woensdagavond aan dat de ondernemers het belang van het VOG-collectief ondersteunen.

Burgemeester Meijer opende de avond nadat hij onder applaus van de aanwezigen het podium betrad. Rob Creemers gaf vervolgens als IT-trendwatcher een wervelende gastpresentatie met prikkelende, boeiende en soms ook pijnlijke onderwerpen. Alle aanwezigen die deze presentatie aanschouwden zullen minimaal nog enkele keren nadenken over de aangesneden onderwerpen: ze kunnen inspireren doch ook een gevoel van mineur opleveren……… Vooral inspiratie was vanzelfsprekend de doelstelling.

Vervolgens ontstond een uniek discussieforum onder regie van Petry Gamers als discussieleider. Het forum bestond uit 25 personen (beslissers/eigenaren/managers) uit de geledingen van ondernemers, zorg, agrariërs, gemeente en onderwijs. De discussie over stellingen was natuurlijk interessant doch vooral het feit dat deze mensen gezamenlijk met elkaar de dialoog aangingen was uniek. Het VOG-bestuur moedigt allle aanwezigen dan ook aan om de nieuw opgedane contacten verder uit te diepen zodat dit kan leiden tot een verdergaande constructieve dialoog.